Ga naar inhoud

Netherlands3D

Netherlands3D, het open-source Digital Twin-framework ontworpen voor Nederland.

Door middel van datavisualisatie stelt Netherlands3D u in staat om gedetailleerde, op data gebaseerde modellen weer te geven.

Start Wat is het?

Wat is Netherlands3D?

Visualiseren van data

Zoek je een mogelijkheid om data aantrekkelijk en in samenhang in beeld te brengen in een 3D omgeving? Dat kan in Netherlands 3D!

Netherlands3D maakt het mogelijk datasets vanaf verschillende bronnen en in verschillende bestandsformaten te koppelen en in samenhang te visualiseren. Heb je een interessante dataset of link in GeoJSON of WFS formaat? Ontdek dan hoe deze er in Netherlands 3D uit ziet. Gecombineerd met andere datasets en in 3D context geeft dit vaak nèt dat beetje extra informatie dat je nodig hebt.

Naast het visualiseren van data, zijn er ook een aantal functionaliteiten beschikbaar die je kunt inzetten om jouw project tot een succes te maken. Kies de relevante tools simpelweg bij het opstarten van Netherlands 3D.

Wat onderscheid Netherlands3D van andere viewers?

Netherlands 3D richt zich op data-visualisatie. Het aantrekkelijk, integraal en begrijpelijk verbeelden van data staat centraal.

Wat Netherlands 3D verder onderscheid is dat jij als gebruiker zelf kiest welke data er gevisualiseerd wordt en welke functionaliteiten je daarbij wilt gebruiken. Dus geen lijsten met vooraf gedefinieerde kaartlagen maar slechts koppelmogelijkheden naar databronnen en externe applicaties waar jij op dat moment in jouw project behoefte aan hebt. Denk aan bronnen van jouw lokale server, het landelijke dataloket PDOK of diverse dataportalen van gemeentelijke en provinciale organisaties.

Heel Nederland uniform en consistent beschikbaar

Netherlands 3D combineert voor heel Nederland een aantal basis datasets waardoor een eenduidig 3D beeld van Nederland ontstaat.

Op dit moment zijn dat de 3D BAG, de 3D Basisvoorziening en boomlocaties uit de BGT. Het gezamenlijke 3D beeld dat ontstaat kun je gebruiken als input voor jouw project. Groot voordeel is dat deze brondata voor heel Nederland uniform en consistent beschikbaar wordt gemaakt. Dus altijd gemakkelijk en vanaf één plek te gebruiken. Het kan ook input zijn als basis voor rekenmodellen en simulatiesoftware of juist de output daarvan zijn zodat uitkomsten aan een breed publiek getoond kunnen worden. Voor het realiseren van koppelingen tussen Netherlands 3D en reken- simulatie- en analysetools, nodigen we iedereen actief uit om mee te ontwikkelen.

3D omgeving op maat

Wil iets specifieks dat meer aansluit bij jouw project of organisatie?

Netherlands 3D biedt een oplossing om een eigen 3D omgeving op maat in te richten. Bijvoorbeeld een aangepaste startlocatie of vooraf ingestelde functionaliteiten en datasets. Meldt je dan als organisatie aan. Tot slot is er voor ontwikkelaars de mogelijkheid om actief mee te bouwen aan het platform.

We nodigen iedereen dan ook actief uit om met ons mee te denken en te bouwen. En wil je dat allemaal niet? Gebruik dan gewoon de basisviewer van Netherlands 3D hier!

In samenwerking met